Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku

Platná zdravotná spôsobilosť min. prislúchajúca licencii uchádzača a platný preukaz spôsobilosti.

Priebeh výcviku

Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov: