Výcvik na získanie licencie súkromného pilota LAPL(A)

Licencia pre lietadlá ľahkých lietadiel (LAPL) je európska licencia, ktorá nadobudla platnosť v roku 2015 na podporu leteckej dopravy v Európe.

viac info
Výcvik na získanie licencie súkromného pilota PPL(A)

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

viac info
Výcvik na získanie licencie PPL(A) pre držiteľa licencie LAPL(A)

Možnosť konverzie licencie LAPL na PPL podľa schválenej výcvikovej osnovy.

viac info
Výcvik na získanie a obnovu triednej kvalifikácie SEP(L)

Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

viac info
Výcvik na získanie kvalifikácie VFR NOC

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie VFR NOC je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

viac info
Výcvik teórie ATPL(A)

Cieľom modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A) je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie teoretickej skúšky na Dopravnom Úrade, vykonávanej v súlade s požiadavkami predpisu PART-FCL, potrebnej pre získanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

viac info
Kurz na získanie kvalifikácie FI

Letecká škola Globe Aviation Vám ponúka kurz na získanie kvalifikácie FI.

viac info